Skip to main content
University of Wisconsin–Madison

12 UTC GFS Model (Grid 104)

go to 00 UTC run | 06 UTC run | 18 UTC run

Updated through the
192 hour forecast at
17:27 UTC 08/10/2020
(12:27 PM CDT, Mon 08/10/2020)

Surface
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop
850 hPa
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop
700 hPa
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop
500 hPa
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop
300 hPa
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop
250 hPa
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop
200 hPa
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop
Relative Humidity/Lifted Index
Day 1   00h   03h   06h   09h   12h   15h   18h   21h   24h
Day 2   27h   30h   33h   36h   39h   42h   45h   48h
Day 3   51h   54h   57h   60h   63h   66h   69h   72h
Day 4   75h   78h   81h   84h   87h   90h   93h   96h
Day 5   99h   102h   105h   108h   111h   114h   117h   120h
Day 6   123h   126h   129h   132h   135h   138h   141h   144h
Day 7   147h   150h   153h   156h   159h   162h   165h   168h
Day 8   171h   174h   177h   180h   183h   186h   189h   192h
Loops   FLI loop   Flash loop