Documentation of eigplot


Global Index (all files) (short | long) | Local Index (files in subdir) (short | long)


Function Synopsis

eigplot(s1, s2, s3, er1, er2);

Help text


   eigplot(s1, s2, s3, er1, er2);


Cross-Reference Information

This function calls

Listing of function eigplot

function eigplot(s1, s2, s3, er1, er2);
subplot(3,2,1)
m=length(s1);
errorbar([1:m],s1,er1,'o');
grid
ylabel('x552x')
title('Singular Values')
subplot(3,2,2);
plot([1:m],100*(s1./sum(s1)),'o');
grid
title('Percent (co)variance explained')
subplot(3,2,3)
m=length(s2);
errorbar([1:m],s2,er2,'o');
grid
ylabel('x552y')
subplot(3,2,4);
plot([1:m],100*(s2./sum(s2)),'o');
grid
subplot(3,2,5)
m=length(s3);
plot([1:m],s3,'o');
grid
ylabel('covariance')
subplot(3,2,6);
plot([1:m],100*(s3./sum(s3)),'o')
grid